Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Uudised ja teated

Muusikakooli töökorraldus õppeaasta lõpul

Oleme õpetajate ja kooli pidajaga kokku leppinud, et meie muusikakooli õppetöö on ka perioodil 18.mai - 5.juuni 2020 üldjuhul distantsõppel. Osade õpilaste ja lapsevanematega on erialaõpetajad kokku leppinud ka tunnid koolimajas.

II poolaastaks kasutavad õpetajad hinnanguid skaalal "AR - arvestatud / MA - mittearvestatud" ning lisavad e-kooli hinnangu juurde sõnalise selgituse. Aasta hinnet üleminekuklassides ei panda. Lõpuhinded saavad vaid IV ja VII klassi õpilased. Kooli ja klassi lõpetamise osas teeb õppenõukogu otsuse 28.mail. Palume selleks ajaks kõik vajaminevad tööd oma õpetajatele esitada.

Tunnistuste üleandmine üleminekuklassidele toimub koostöös põhikooliga laupäeval, 6.juunil kooliastmete kaupa Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi hoovil. Täpsema raafiku klassi lõpu tunnistuste jagamise kohta avaldame mai lõpus.

Muusikakooli IV ja VII klassi lõpuaktus toimub samuti laupäeval, 6.juunil Pärnu-Jaagupi koolimuuseumi hoovil (kellaaaeg täpsustamisel).

Sisseastumiskatsed Pärnu-Jaagupi Muusikakooli

Sisseastumiskatsed Pärnu-Jaagupi Muusikakool toimuvad 24.augustil kl 17.30 muusikakooli uutes ruumides Kooli tn 3 B-korpuses (sissepääs staadionipoolsest uksest).
Palume ette valmistada üks laul lapse vabal valikul.

Õppima on võimalik asuda järgmistele erialadele:

Vanemates klassides on võimalik lisaerialana juurde õppida rütmikitarri, löökriistu, laulmist, helirežiid või valida mõni teine eriala lisapillina.

Meie koolis on stuudio oma lugude salvestamiseks.

Töötavad erinevad pilliansamblid, bändid ning rivitrummi ansambel ja mini-sümfoniettorkester.

Esimese distantsõppenädala kokkuvõte

16.-20 märtsil 2020 toimus Pärnu-Jaagupi Muusikakoolis 1.distantsõppenädal. Põhiliseks infokanaliks õppeülesannete andmisel on jätkuvalt e-kool. 
Erialaõpetajad võtsid oma kõigi õpilastega ühendust ning leppisid kokku e-keskkonna, mille kaudu edasist õppetööd tehakse. Tehti ka esimesed e-pillitunnid kokku lepitud keskkondades (messenger, zoom, skype vms) ning see on õnnestus hästi. Olulisel kohal reaalajas-kontakti puhul kohene tagasiside õpetajalt, mis on õpimotivatsiooni hoidmisel väga oluline. Osad õpetajad kasutasid ka videosalvestuse võimalust, kus õpilane saatis õpetajale lindistuse oma pillimängust. Tagasisideks kasutati siis telefonivestlust. Õpetajad on ka ise sisse mänginud palasid näidiseks ja/või koosmänguks teise partii ning seda YouTube'i vahendusel edastanud õpilastele. 
Muusikateoreetiliste ainete õpetajad on oma materjali õpilasteni edastanud ja ootavad uue nädala alguseks vastuseid - tehtud töid. 23.-27.märtsi õppenädalal on plaanis korraldada e-tunde, et selgitada üle töö põhimõtted ja vastata tekkinud küsimustele. 
Kõik õpetajad on väga palju juurde õppinud, et õppetööd sujuvalt edasi saaks teha. Osad õpetajatest on osalenud e-koolitustel, et täiendada oma teadmisi internetipõhiste muusikaõppeks sobivate keskkondade kasutamise osas.
On väga suureks abiks, et lapsevanemad on oma laste õpinguid toetamas. Õpetajate hinnangul on vanemad oma laste tegemistega pareminigi kursis kui nn tavaõppe ajal. Palun laske oma lapsel kodus teile oma palasid ette mängida. See toetab lapse harjutamise harjumust ning annab motivatsiooni pillimänguks. Laske mängida nii hetkel õpitavaid kui ka juba enne selgeksõpitud lugusid. Lubage, et see pakub rõõmu teie õhtutesse - selleks ju pillimeesteks õpitaksegi. 
Hoidke enda ja oma lähedaste tervist! 
Me saame sellest viirusepuhangust jagu, kui püsime kodus ja asendame ringi-ruttamise enesearenguga.  

Ilusat kevadet!

Katrin Uutsalu
Direktor

Vastavalt vabariigi valitsuse poolt tehtud otsusele on kõik koolid alates esmaspäevast, 16. märtsist distantsõppel.

Reedene (13.03) koolipäev on tavalise tunniplaani alusel. Koolipäeva lõppedes võtab õpilane oma kõik õppevahendid ja isiklikud asjad koju kaasa.
Õpe järgmistel nädalatel toimub e-koolis antavate ülesannete põhjal kodudes. Olulisel kohal on igal päeval veidi pilli harjutada. Õpetajad täpsustavad õpilastega üle, kuidas ühendust hoitakse ja konsultatsiooni saadakse. Õpetajad töötavad kodudes.
Lapsevanematele on palve tagada võimaluse korral internetiühendus kodudes ning pidevalt olla kursis oma lapse õppimise ja muude tegevuste üle. Vajalik on ka hoolitseda üldiselt Terviseameti poolt antud soovituste täitmise eest, minimeerida lapse käimist rahvarohketes kohtades.
Koolist tuleb edasine ametlik info e-kooli vahendusel ja kooli kodulehe kaudu.

Oleme terved!
Katrin Uutsalu
Direktor