Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Uudised ja teated

Tule õppima muusikakooli

PÄRNU-JAAGUPI MUUSIKAKOOL KUTSUB!

22. MAIL KELL 17. 30 VASTUVÕTUKATSED
OOTAME LAPSI VANUSES 7 - ....

Muusikakooli astumiseks tuleb lapsevanematel (õpilastel) esitada vormikohane avaldus direktori nimele, võttes seega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppemaksu õigeaegse tasumise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.
/ Täita saab kohapeal / /www.pjmk.ee /
Õpetus muusikakoolis toimub ettevalmistusklassis, eelklassis ja muusikakoolis.
1. EELÕPE - 2-6-aastaste mudilaste laulu- ja mängurühmad. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine, käeline tegevus, noodiõpetuse alused. Õppetöö algab oktoobris ja vastuvõtukatseid ei ole.
2. EELKLASS - õppeaeg 1 aasta. Õpilasteks 7-8 aastased sisseastumiskatsed läbinud lapsed. Õppeprogrammis 1 tund põhipilli, 1 tund solfedžot, 1 tund rütmikat, koosmusitseerimine.
3. PÕHIÕPE - õppeaeg 7 aastat pluss lisa-aastate võimalus.
Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse süvendatud õpetamine: 2 tundi pilliõpetust või laulmist nädalas ja ansamblimäng või koorilaul + üldained. Õppimist muusikakoolis on soovitav alustada 7-10 aastaselt.
4. HUVIÕPE - õppeaeg vastavalt soovile. Õppida võivad erinevate võimetega lapsed erineval vanuseastmel. Õppeprogrammis 1 tund pilliõpet või laulu, 1 tund solfedžot, soovi korral muusikalugu, kaasamine muusikakooli ansamblite koosseisudesse. Suunamine huviõppesse toimub üldiselt II-III õppeaastal.
Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse õpetamine harrastuse tasemel.
MUUSIKAKOOLIS ON VÕIMALIK ÕPPIDA:
A) sooloinstrumente: klaver, akordion, karmoška, viiul, tšello, klassikaline kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, althorn, väikekannel, rahvakannel, torupill, basskitarr, elektrikitarr, trummid ja plokkflööt;
B) vokaal: koorilaul, solist;
C) üldained: solfedžo, muusikalugu;
D) koosmusitseerimisega seotud ained: ansamblid - keel-, puhk- ja rahvapilli-, kitarri-, akordioni-, rütmimuusika-, rivitrummiansambel jt. Võimalus lisaks valitud põhipillile õppida lisapilli (1 tund nädalas alates III klassist, kooriklassis alates I klassist). Klaveriõpilastele noodilugemine, ansambel ja saateklass. Kooriklassis ansambel või koor (vastavalt õpilaste arvule).
Õppemaks Pärnu-Jaagupi muusikakoolis on 180 eurot aastas.
Vastutulekuna lastevanematele võimaldab kool tasuda õppemaksu kuude kaupa – 20 eurot kuu. Muusikakooli ettevalmistusklassides on õppemaks 9 eurot kuus.
Eesti Lasterikaste Perede Liidu kaudu on võimalik taotleda 4 ja enam lapsega peredel õppemaksu toetust.
Nende laste kohta, kellel puudub sissekirjutus Halinga valda, ootame koduvalla garantiikirja.

Halinga Puhkpill 2018

Hei, puhkpillisõber Pärnumaalt – lähemalt ja kaugemalt!
ÄRA MAGA MAHA!!!
Pärnu-Jaagupi puhkpillifestival
HALINGA PUHKPILL 2018
9. ja 10. juunil ikka Pärnu-Jaagupis

Oodatud on kõik, kes tunnevad rõõmu puhkpillimängust – orkestrid, ansamblid, üksiküritajad. Parem veel, kui võtad kaasa ka seltsilise, keda saaks nakatada sama pisikuga.
Teid on nõustamas oma ala asjatundjad Ivo Lille, Madis Kari, Mihkel Peäske, Toomas Vana, Neeme Ots, Valdo Rüütelmaa ja Madis Kaupmees.
Mängime pilli koos ja eraldi, kuulame väärt nõuandeid oma ala asjatundjatelt, paneme pillid kõlama harjutusruumides ja kontsertidel, tunneme rõõmu pillimängust, mõnusast puhkpillimuusikast ja palju muudki veel...
Pühapäevasel peakontserdil festivaliorkestri kõrval nagu ikka ÜLLATUSESINEJA!!!
Jätkame 2006. aastal algatatud toredat traditsiooni Pärnumaa pillimeestele ja kaasame sõpru-tuttavaid ka ümbruskonnast.
Kohaletulek ja kojuminek oma transpordiga. Ööbimiseks pakume põrandapinda. Et pehmem oleks, võtke madratsid-magamiskotid kaasa. Toitlustus-, koolitus- ja majutuskulude katteks osalustasu 15 eurot inimese kohta.
Kogunemine ja registreerumine laupäeval, 09.06.2018 kell 9.30-10.00 Pärnu-Jaagupi MUUSIKAKOOLI ruumides.
Tasumine kohapeal sularahas või ka ülekandega Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse arveldusarvele EE111010220267487223 SEB (selgituses – HALINGA PUHKPILL 2018 osalustasu; vajadusel väljastame arve).

Kontakt:
Pärnu-Jaagupi Muusikakool: Kaido Kivi, Elena Mägi
44 34 901; 55615594; pjmk@pparnumaa.ee

Info ja ürituse ajakava Pärnu-Jaagupi Muusikakooli kodulehel www.pjmk.ee

Emadepäeva kontsert


13. mail kell 16.00 põhikooli saalis EMADEPÄEVA KONTSERT
... ja lõppeda laulud ei saa...
Esinevad muusikakooli ja põhikooli laululapsed
Kontsert on tasuta!!

Kontsert


Muusikakooli saalis 7. mail kell 18.00. Sissepääs prii!
Säde-Lee Liiv (klaver)
Diana Liiv (klaver, elektroonika)
Leonora Palu (flööt)
KAVAS: Bach, Mozart, Chopin, Pärt, Kõlar
TULE KUULAMA!