Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Vastuvõtt 2021/2022 õppeaastaks

Muusikakooli astumiseks tuleb lapsevanematel (õpilastel) esitada vormikohane avaldus direktori nimele, võttes seega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppemaksu õigeaegse tasumise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest. Täita saab kohapeal ja www.pjmk.ee.

Õpetus muusikakoolis toimub ettevalmistusklassis, eelklassis ja muusikakoolis.

  1. EELÕPE - 2-6-aastaste mudilaste laulu- ja mängurühmad. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine, käeline tegevus, noodiõpetuse alused. Õppetöö algab oktoobris, vastuvõtukatseid EI ole.
  2. EELKLASS - õppeaeg 1 aasta. Õpilasteks 7-8 aastased sisseastumiskatsed läbinud lapsed. Õppeprogrammis 1 tund põhipilli, 1 tund solfedžot, 1 tund rütmikat, koosmusitseerimine.
  3. PÕHIÕPE - õppeaeg 7 aastat pluss lisa-aastate võimalus.
    Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse süvendatud õpetamine: 2 tundi pilliõpetust või laulmist nädalas ja ansamblimäng või koorilaul + üldained. Õppimist muusikakoolis on soovitav alustada 7-10 aastaselt.
  4. HUVIÕPE - õppeaeg vastavalt soovile. Õppida võivad erinevate võimetega lapsed erineval vanuseastmel. Õppeprogrammis 1 tund pilliõpet või laulu, 1 tund solfedžot, soovi korral muusikalugu, kaasamine muusikakooli ansamblite koosseisudesse. Suunamine huviõppesse toimub üldiselt II-III õppeaastal.

Eesmärk - pilli- ja vokaalõpetuse õpetamine harrastuse tasemel.

MUUSIKAKOOLIS ON VÕIMALIK ÕPPIDA:

  1. sooloinstrumente: klaver, akordion, karmoška, viiul, tšello, klassikaline kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, althorn, väikekannel, rahvakannel, torupill, basskitarr, elektrikitarr, trummid ja plokkflööt;
  2. vokaal: koorilaul, solist;
  3. üldained: solfedžo, muusikalugu;
  4. koosmusitseerimisega seotud ained: ansamblid - keel-, puhk- ja rahvapilli-, kitarri-, akordioni-, rütmimuusika-, rivitrummiansambel jt. Võimalus lisaks valitud põhipillile õppida lisapilli (1 tund nädalas alates III klassist, lauluhuvialal alates I klassist). Klaveriõpilastele noodilugemine, ansambel ja saateklass. Lauluhuvialal ansambel või koor (vastavalt õpilaste arvule).

Õppemaks Pärnu-Jaagupi muusikakoolis on 207 eurot aastas.

Vastutulekuna lastevanematele võimaldab kool tasuda õppemaksu kuude kaupa – 23 eurot kuu.

Muusikakooli ettevalmistusklassides on õppemaks 18 eurot kuus.

Eesti Lasterikaste Perede Liidu kaudu on võimalik taotleda 4 ja enam lapsega peredel õppemaksu toetust.
Nende laste kohta, kellel puudub sissekirjutus Põhja-Pärnumaa valda, ootame koduvalla garantiikirja.

Avalduste vormid leiate jaotisest Dokumendid.