Pärnu-Jaagupi Muusikakool

Uudised ja teated

Halinga XVI Puhkpillifestivali ajakava täiendus

Hoia alati pilk peal lehel Halinga Puhkpill 2022.

Registreerumine Halinga XVI Puhkpillifestivalile

Saab täita siin.

Muusikakool kutsub õppima

30. mail KELL 17. 30  VASTUVÕTUKATSED
OOTAME LAPSI VANUSES 7 - ....

Muusikakooli astumiseks tuleb lapsevanematel (õpilastel) esitada vormikohane avaldus direktori nimele, võttes seega endale vastutuse õppetööst osavõtu, õppemaksu õigeaegse tasumise ja õppimiseks vajalike tingimuste loomise eest.
/ Täita saab kohapeal / /www.pjmk.ee /

Õpetus muusikakoolis toimub ettevalmistusklassis, eelklassis ja muusikakoolis.

1. EELÕPE  -  2-6-aastaste mudilaste laulu- ja mängurühmad. Õppeprogrammi kuulub laulmine, laulumängud, rütmiharjutused, muusika kuulamine, käeline tegevus, noodiõpetuse alused. Õppetöö algab septembris ja vastuvõtukatseid EI OLE.
2.  EELKLASS  -  õppeaeg 1 aasta. Õpilasteks 7-8 aastased sisseastumiskatsed läbinud lapsed. Õppeprogrammis  1 tund põhipilli, 1 tund solfedžot, 1 tund rütmikat, koosmusitseerimine.
3. PÕHIÕPE  -  õppeaeg 7 aastat pluss lisa-aastate võimalus.
Eesmärk  -  pilli- ja vokaalõpetuse süvendatud õpetamine: 2 tundi pilliõpetust või laulmist nädalas ja ansamblimäng või koorilaul + üldained. Õppimist muusikakoolis on soovitav alustada 7-10 aastaselt.
4. HUVIÕPE -  õppeaeg vastavalt soovile. Õppida võivad erinevate võimetega lapsed erineval vanuseastmel. Õppeprogrammis 1 tund pilliõpet või laulu, 1 tund solfedžot, soovi korral muusikalugu, kaasamine muusikakooli ansamblite koosseisudesse. Suunamine huviõppesse toimub üldiselt II-III õppeaastal.
Eesmärk  -  pillimängu ja laulmise õpetamine harrastuse tasemel.

MUUSIKAKOOLIS ON VÕIMALIK ÕPPIDA:
A)  sooloinstrumente: klaver, akordion, karmoška, viiul, tšello, klassikaline kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba, althorn, väikekannel, rahvakannel, torupill, basskitarr, elektrikitarr, trummid  ja  plokkflööt;
B)  vokaal:  koorilaul, solist;
C)  üldained:  solfedžo, muusikalugu;
D)  koosmusitseerimisega seotud ained: ansamblid - keel-, puhk- ja  rahvapilli-, kitarri-, akordioni-,  rütmimuusika-, rivitrummiansambel jt. Võimalus lisaks valitud põhipillile õppida lisapilli (1 tund nädalas alates III klassist, kooriklassis alates I klassist). Klaveriõpilastele noodilugemine, ansambel ja saateklass. Lauluhuvialal ansambel või koor (vastavalt õpilaste arvule).

Õppemaks Pärnu-Jaagupi muusikakoolis on 23 eurot kuu.
Muusikakooli ettevalmistusklassides on õppemaks 18 eurot kuus.
Õpilased teistest omavalitsustest peavad teavitama ka kohalikku omavalitsust oma õppima asumise soovist ning võtma sealt garantiikirja, mis omakorda esitatakse Pärnu-Jaagupi muusikakoolile.

Tunnistused IE - VI klassile

2. juunil kell 14.00 aulas.

Muusikakooli lõpuaktus 2022

VII ja IV klass, lõpetajate KONTSERT 6. juunil kell 17.00 kooli aulas.